Flusthuset.no

Responsiv nettside til Flusthuset, som er et kontorbygg i Sandnessjøen sentrum der statlige, regionale og interkommunale virksomheter deler lokaler.
Enkel nettside med informasjon om kontorbygget, hvordan bli leietager og kontaktinformasjon.

Gå til flusthuset.no