Sunnfjordu40.no

Responsiv bedriftsside med informasjon om Sunnfjord U40, som er et nettverk for unge og engasjerte som bor eller jobber i Sunnfjord kommune, og som ønsker å bygge nettverk, skape aktivitet og bidra til kompetanseutveksling.

Gå til sunnfjordu40.no