kidsakoder.no

I Mediebruket kjenner vi godt til Lær Kidsa Koding, og veit kor viktig arbeidet dei gjer er, både med tanke på å lære opp kandidatar som seinare kan bli utviklarar hos oss, men ikkje minst for å gjere barn og unge medvitne og kritiske i eigen bruk av digitale medier. Derfor var dei ei glede for oss å få æra av å utvikle og drifte nye nettsider for kidsakoder.no Levert av Mediebruket.

Gå til kidsakoder.no